HRVB0100FU AFLYST, REL, Religionsvidenskabelige emnekredse (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Themes in the Study of Religions

Uddannelse

Fagstudieordning for Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019 

Kursusindhold

Faget er et undervisersamarbejde mellem religionshistorie og religionssociologi. Undervisningen vil præsentere et samarbejde mellem underviserne i faget, som et eksempel på samarbejde og metodologisk variation i religionsvidenskaben:

Den studerende vil opnå henholdsvis religionshistoriske og religionssociologiske kompetencer indenfor følgende temaer:

 • Islam i historie og nutid
 • Religion i Danmark
 • Danmarks postkoloniale fortid og nutid
 • Nutidig religiøs tænkning og praksis

Disse temaer vil bl.a. berøre følgende teoretisk brede temaer:

 • Globalisering
 • Postkolonialisme
 • Identitet
 • Sekularisering
 • Historiebrug og erindring

                  

Metodologisk og teoretisk udbytte:

 • progression i kravene til opgaverne og successiv træning i analytisk skriftlighed
 • relatere teorier og metoder til et empirisk materiale
Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Religionsvidenskabelig emnekredse (aktivitetskode HRVB00121E)

Indskrivning på religionsvidenskab
Foredrag, aktiv undervisningsdeltagelse, øvelser i mindre grupper, som bl.a. skal bruges til opgaveskrivning. Opgaveomfang: Aktiv deltagelse bestående af fire bundne hjemmeopgaver af 5 sider hver. Én uges frist pr. stillede opgave
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 328,5
 • Forelæsninger
 • 84
 • I alt
 • 412,5