HRVÅ0007EU ÅU REL, Romersk religion (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Roman religion

Uddannelse

Fagstudieordning Bachelortilvalg i religionsvidenskab 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab 2019

 

Kursusindhold

Romersk religion har mange lag og facetter. Rom udviklede sig fra en serie latinske landsbysamfund under etruskisk overherredømme til en italiensk magtfaktor og siden til et internationalt imperium der først omfattede hele Middelhavet og siden strakte sig fra Irak til Skotland. De mange forskellige kulturer, især den græsk-hellenistiske havde en stærk indflydelse på officiel romersk religion. I kurset ser vi dels på de ældste lag og på, hvordan fremmede elementer blev inkorporeret og adapteret. Desuden ser vi på, hvordan nye former, såsom kejserkulten, blev en del af den officielle religion.

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2019-studieordning:
Valgfrit område A (aktivitetskode HRVB10231E)

BA sidefag 2019-studieordning:
Valgfrit område med sprogområde (aktivitetskode HRVB10151E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Frit valgt emne 1 (aktivitetskode HRVK13001E)

Jörg Rüpke. Pantheon : A New History of Roman Religion. Princeton University Press, 2018, der kan tilgås elektronisk på KB-rex.

Desuden relevant materiale som vil være tilgængeligt elektronisk

Latinkundskaber nyttige, men ikke nødvendige
Forelæsning og dialog/diskussion. Studenteroplæg
Prøven ”valgfrit område med sprogudprøvning” på bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab forudsætter sprogkvalifikationer til at bearbejde udvalgt kildemateriale på et fremmed originalsprog, dvs. et sprog omfattet af studieordningens bestemmelser om propædeutik.
Der er ikke krav om propædeutik ved eksamen i Valgfrit område A (aktivitetskode HRVB10231E) BA tilvalg 2019-studieordning og ved eksamen i Frit valgt emne 1 (aktivitetskode HRVK13001E) KA tilvalg 2019-studieordning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 384,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)