HRVÅ0006FU ÅU REL, Religioner i det førkristne Nordeuropa (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Religions in pre-Christian Northern Europe

Uddannelse

Udbydes til:

  • Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019
  • Fagstudieordning Bachelortilvalg i religionsvidenskab 2019

 

Kurset henvender sig til alle der er interesserede i religioner i det førkristne Nordeuropa, inklusive dem der ønsker at tage faget som deres Valgfrit område med sprogudprøvning til deres sidefag i Religionsvidenskab. 

 

Kursusindhold

Før kristendommen var Nordeuropa præget af keltiske og germanske religioner - ofte stærkt påvirket af romersk kultur og religion. Det er omstridt om man kan tale om germanske og keltiske folk, men ingen bestrider at de germanske og keltiske sprog er distinkte og endda meget forskellige. Kelterne havde øjensynligt et særligt præsteskab, druiderne, der forestod centralt organiserede ofringer af dyr og mennesker; germanerne havde nok tilsvarende ofringer, men en helt anden social struktur. I kurset vil vi se på de forskellige sociale og religiøse udtryk og diskutere de forskellige typer af kilder samt fællestræk og forskelle.

Målbeskrivelser

BA  tilvalg-sidefag 2019-studieordning:
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

BA tilvalg  2019-studieordning:
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB10231E)

 

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

Forelæsninger og samtaler
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv