HRUK0100FU AFLYST: RUS, Sprogfærdighed (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

CANCELLED: Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle emner, som afspejler aktuel offentlig debat i Rusland. Der fokuseres på tilegnelse af russisk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra dagligtale.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: 
Sprogfærdighed (fagelementkode HRUK03341E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende. Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave indenfor det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 356
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 0,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse