HRUK0100EU  RUS, Oversættelse dansk-russisk skriftlig (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Translation

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold

Med udgangspunkt i autentiske danske tekster om alment kulturelle og samfundspolitiske emner, som har en særlig relevans for Rusland og Danmark, arbejdes der såvel med generelle oversættelsesproblemer og -strategier som med udførlig analyse af kontrastive aspekter mellem russisk og dansk

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning
Oversættelse (aktivitetskode HRUK03321E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Bestået grunduddannelse
Undervisningsformen er en kombination af mundtlig diskussion på holdet og skriftlige afleveringer, som gennemgås i timen.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 177,75
 • Forelæsninger
 • 28
 • Vejledning
 • 0,5
 • I alt
 • 206,25