HRUK0001FU  ØST, Hovedemner (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Main Topics

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

Kursusindhold

Hver studerende arbejder med 4-6 hovedemner. Kurset begynder med afklaring af de deltagende studerendes ønsker om emner, hvorefter kursusforløbet aftales ud fra antallet af fællesemner. Emnerne kan være af litterær, historisk, kulturhistorisk, kulturel eller samfundsmæssig art og belyses med et antal tekster på det studerede sprog, som udgør den primære litteratur suppleret med sekundær litteratur på russisk eller andre sprog. Det samlede individuelle pensum af primær litteratur på det studerede sprog udgør 700 NS (incl. evt fælles emner).

Målbeskrivelser

KA Russisk, 2008-studieordning:
Hovedemner (fagelementkode HRUK03361E)

KA Polsk, 2008-studieordning:
Hovedemner (fagelementkode HPLK03361E)

KA i Østeuropastudier, 2008-studieordning:
Hovedemner (fagelementkode HØEK03251E)

Aftales mellem underviser og studerende.

Indskrivning på KA i Russisk sprog og kultur, KA i Polsk sprog og kultur eller KA i Østeuropastudier
Holdundervisning med øvelser og individuelle oplæg
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 2
  • Forberedelse
  • 354,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5