HRUB0100EU RUS, Mundtlig sprogfærdighed på russisk og tekstanalyse (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Russian Oral Language Proficiency and Textual Analysis

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen
  • Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen
Kursusindhold

Mundtlig sprogfærdighed: Med udgangspunkt i aktuelle temaer inden for Ruslands samfundsforhold, kultur og dagligdag opøves de studerendes kompetencer i mundtlig kommunikation, således at de er i stand til at redegøre for og kommentere problemstillinger på russisk ved at anvende korrekt udtale og grammatik samt ved at benytte sig af samfundsrelevant ordforråd og adækvat sprogbrug.

Tekstlæsning: De studerende trænes i at læse og forstå materialer på russisk samt i at identificere og redegøre for problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder, således at de på dette grundlag er i stand til at videregive deres egen indsigt til andre.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Mundtlig sprogfærdighed på russisk og tekstanalyse (aktivitetskode HRUB00781E)

BA tilvalg 2017-studieordning:
Skriftlig sprogfærdighed på russisk (aktivitetskode HRUB10081E)

Undervisningsmaterialer udleveres løbende i forbindelse med undervisning og lægges ud i kursusrummet på Absalon

Bestået Mundtlig sprogfærdighed på russisk (fagelementkode HRUB00731E) og Skriftlig sprogfærdighed på russisk (fagelementkode HRUB00751E) efter 2015-ordningen, Russisk Sprog 1 (fagelementkode HRUB01041E) og Russisk Sprog 2 (fagelementkode HRUB01061E) eller Sprog 1 TV (fagelementkode HRUB10011E) og Sprog 2 TV (fagelementkode HRUB10021E)
Holdundervisning som er en kombination af samtaletræning og tekstlæsning med aktiv deltagelse af de studerende. Samtaleundervisningen foregår i form af gruppearbejde, individuelle oplæg og dialog mellem underviser og studerende. I tekstlæsningsundervisningen arbejdes der med læsning, forståelse, oversættelse af og kommentarer til russisksproget materiale.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet