HRUB0001EU  ØST, Østeuropas historie og kultur (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

General History and Culture of East and South East Europe

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2018-ordningen

Kursusindhold

En kronologisk-tematisk gennemgang af regionens historie og kultur med udblik til Europas historie/verdenshistorien. Desuden grundlæggende opøvelse i analytisk tilgang. De faglige mål er, at de studerende skal kunne

 • redegøre for hovedtræk i de øst- og sydøsteuropæiske landes historie og kultur fra middelalderen til vor tid
 • redegøre for de vigtigste forskelle og ligheder mellem områdets regioner og lande, herunder deres sprog.
Målbeskrivelser

BA 2018-ordning:
Balkanstudier (fagelementkode HBAB01151E)
Polsk (fagelementkode HPLB01151E)
Russisk (fagelementkode HRUB01151E)

Lægges i Absalon ved semesterstart

Forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 346,5
 • Eksamen
 • 10
 • I alt
 • 412,5