HRUÆ0100EU ØST, Propædeutik A Russisk (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Propaedeutics A Russian

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019
Kursusindhold

I Russisk propædeutik A lærer den studerende at læse russiske tekster af stigende sværhedsgrad. Tekstlæsningen indebærer dels praktisk udtaletræning og dels teoretisk fonetik samt oversættelse af de læste tekster til dansk med henblik på forståelse af teksterne samt opøvelse af et ordforråd, svarende til den i undervisningen gennemgåede del af det begyndersystem, der arbejde med.

De læste tekster udgør grundlaget for den samtaletræning, der skal gøre den studerende i stand til at føre en enkel samtale på russisk. Med udgangspunkt i de læste tekster og supplerende materiale lærer den studerende at identificere forskellige ordformer (morfologi) og at bruge dem korrekt i forskellige kontekster (syntaks). Endvidere lærer den studerende at oversætte mellem dansk og russisk.

Modulet bestås ved enten aktiv undervisningsdeltagelse eller ved eksamen, hvor den studerende skal kunne oplæse en af eksaminanden opgiven russisk tekst med udtale og intonation, som ikke er kommunikationsforstyrrende, samt at føre en enkel samtale på russisk og endelig oversætte en let russisk tekst til dansk.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Russisk Propædeutik A (aktivitetskode HRUÆ00051E)

BA Sidefag 2019-studieordning:
Russisk Propædeutik A (aktivitetsskode HRUÆ0051E)

Materialer udleveres i forbindelse med undervisningen

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige opgaver.
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse