HRUÆ0001FU  RUS, Russisk propædeutik B (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Russian Propaedeutics B

Uddannelse

Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen

Kursusindhold

Den studerende skal til eksamen kunne

 • oplæse kendt skriftligt materiale på russisk med korrekt udtale

 • oversætte ikke på forhånd kendt skriftligt russisksproget materiale til dansk

 • redegøre på dansk for morfologi og syntaks i skriftligt russisksproget materiale

 • indgå i en enkel dialog på russisk ud fra russisksproget materiale og med en udtale, der ikke er kommunikationsforstyrrende

 • Disse faglige mål opnås gennem holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, skriftlige opgaver samt grammatisk analyse og evt. sproglaboratorieøvelser og gruppearbejde.
Målbeskrivelser

BA 2018-ordning:
Propædeutik B (fagelementkode HRUÆ00041E)

Oplyses i forbindelse med undervisningen

Holdundervisning i form af gennemgang af det russiske sprogs grundlæggende grammatik med øvelser og samtale på russisk ud fra enkle russisksprogede tekster.
Kurset henvender sig til dem, der ikke kan russisk i forvejen, eller som ikke kan dokumentere russiskkundskaber, svarende til gymnasiets A-niveau.

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 112
 • Forberedelse
 • 300,5
 • I alt
 • 412,5