HRUÅ0001FU AFLYST ÅU ØST, Østeuropas aktuelle forhold: Rusland (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Contemporary Relations in Eastern Europe: Russia

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2019-ordningen
Kursusindhold

Rusland har et kontroversielt og kompliceret forhold til EU, NATO og USA og er samtidig en uomgængelig faktor i alt fra globale spørgsmål om sikkerhed og klima til nationale valghandlinger. Dette kursus gør dig klogere på Europas største land ved at sætte den almindelige russers hverdag i centrum og undersøge landet ’indefra’.

 

Kurset introducerer hovedstrømninger inden for russiske politiske ideologier, medier, litteratur og samfundsforhold siden 1991. Ved at zoome ind på konkrete casestudier undersøger vi, hvordan sociale relationer, filosofiske strømninger, propaganda, ideer om politik og civilsamfund kommer til udtryk. Kurset præsenterer et bredt spektrum af cases og emner – fra postsovjetisk glamour, nostalgi og ideen om ’Den Russiske Verden’ til humor og kønsproblematikker. Undervejs inddrages kulturelle udtryk som film, pop-art og nutidige russisksprogede litterære værker fra blandt andet nobelprismodtager Svetlana Aleksijevitj.

 

Det postsovjetiske samfund er et produkt af historiske begivenheder og strømninger fra det 20. århundrede. Derfor laver kurset nedslag i Sovjetunionens historie.

 

Kurset henvender sig til dig med generel eller professionel interesse i det moderne russiske samfund. Der kræves ikke forkendskab til russisk sprog for at deltage.

 

Underviser Vera Skvirskaja er ph.d. i antropologi fra Cambridge University. Hun forsker i de postsovjetiske lande og har boet- og lavet feltarbejde i blandt andet Rusland, Ukraine, Uzbekistan, Georgien, Armenien og Azerbaijan. 

Målbeskrivelser

BA i Østeuropastudier 2019-studieording:
Østeuropas aktuelle forhold – russisk (aktivitetskode HRUB01301E)

 

Materialet vil være tilgængeligt i god tid

For studerende på Åben Universitet, som lever op til adgangskravene for BA i Østeuropastudier. Ingen krav om russiskkundskaber.
Forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde
Undervisningsmaterialet til kurset er på engelsk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen er synopsis med mundtlig eksamen
Kriterier for bedømmelse