HRUÅ0001FU  ÅU ØST, Østeuropas aktuelle forhold: Rusland (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Contemporary Relations in Eastern Europe: Russia

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2019-ordningen
Kursusindhold

Kurset introducerer til hovedstrømninger indenfor russiske politiske ideologier, medier, litteratur og samfundsforhold siden 1991, på baggrund af en kort historisk oversigt.  Det dækker et bredt spektrum af emner – fra postsovjetisk glamour og nostalgi over ideen om ’Den Russiske Verden’, til humor og kønsproblematik. Den primære, men ikke eksklusive, metodologiske tilgang er etnografisk og sociologisk.   

Kurset opøver evnen til at analysere forskelligartede kulturelle fænomener i deres historiske og sociale kontekst

Målbeskrivelser

BA i Østeuropastudier 2019-studieording:
Østeuropas aktuelle forhold – russisk (aktivitetskode HRUB01301E)

 

Materialet vil være tilgængeligt i god tid

For studerende på Åben Universitet, som lever op til adgangskravene for BA i Østeuropastudier. Ingen krav om russiskkundskaber.
Forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde
Undervisningsmaterialet til kurset er på engelsk
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen er synopsis med mundtlig eksamen
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 384,5
  • I alt
  • 412,5