HRUÅ0001FU  ÅU ØST, Østeuropas aktuelle forhold: Rusland (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Contemporary Relations in Eastern Europe: Russia

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2019-ordningen
Kursusindhold

Kurset redegører i hovedtræk for de aktuelle samfundsforhold i Rusland samt for den nyere udvikling i Ruslands kultur, litteratur og politik.

Målbeskrivelser

BA i Østeuropastudier 2019-studieording:
Østeuropas aktuelle forhold – russisk (aktivitetskode HRUB01301E)

 

Materialet vil være tilgængeligt i god tid

For studerende på Åben Universitet, som lever op til adgangskravene for BA i Østeuropastudier. Ingen krav om russiskkundskaber.
Forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde
Undervisningsmaterialet til kurset er på engelsk
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen er synopsis med mundtlig eksamen
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 384,5
  • I alt
  • 412,5