HRTK03671U Debatkultur og retorisk medborgerskab

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Debate Culture and Rhetorical Citizenship

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i retorik 2019-ordning

Kandidatsidefag i retorik 2019-ordning

Kandidattilvalg i retorik 2019-ordning.

 

 

Kursusindhold

På dette kursus kaster vi et kritisk blik på offentlig debat og debatkultur i forskelligartede medier og kontekster og undersøger hvad det vil sige at udøve retorisk medborgerskab. Vi skal især beskæftige os med nyere tids forskning om deliberativt demokrati, retorisk medborgerskab, argumentationsteori samt specifikke emner som fx dissens og protestretorik med overordnet sigte på handling og beslutning i det offentlige liv.

Målbeskrivelser

De studerende vil opnå viden om teori om retorisk medborgerskab og offentlig debat og om

retorikken som oplysnings- og dannelsesprojekt. De vil blive trænet i at forholde sig kritisk reflekteret til offentlig debat i forskelligartede medier og kontekster og fra forskellige teoretiske perspektiver og til at rammesætte og instruere en debat på baggrund af kendskab til forskellige debatformater.

Forskningsartikler, uddrag af faglitterære bøger, div. eksempelmateriale.

Holdundervisning med oplæg fra underviser og studerende vekslende med case-orienterede workshops
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/retorik-ba/Sider/default.aspx

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.