HRTK03671U Debate Culture and Rhetorical Citizenship

Volume 2022/2023
Learning Outcome

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• teori om offentlig debat og debatkulturer med hovedvægt på nyere tids forskning.
• argumentationsteorier af relevans for praktisk argumentation med overordnet sigte på handling og beslutning i det offentlige liv.
• teori om retorisk medborgerskab og offentlig debat.
Færdigheder i at
• analysere offentlig debat og debatkulturer i teori eller praksis
• diskutere normer for debat.
Kompetencer til at
• udvælge og afgrænse et egnet genstandsfelt eller casemateriale
• forholde sig kritisk reflekteret til offentlig debat i forskelligartede me-dier og kontekster og fra forskellige teoretiske perspektiver.

Holdundervisning med oplæg fra underviser og studerende vekslende med case-orienterede workshops.
  • Category
  • Hours
  • Class Instruction
  • 56
  • Preparation
  • 353,5
  • Total
  • 409,5
Oral
Collective
Feedback by final exam (In addition to the grade)
Peer feedback (Students give each other feedback)
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Written assignment
Aid
All aids allowed
Censorship form
No external censorship