HRTK03621U  RET, Projektorienteret forløb

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Academic Internship

Kursusindhold

Den studerende indgår på en arbejdsplads i et forløb på i alt 600-650 timer og har selv ansvar for at finde et arbejdssted og en praktikplads, hvor retorikfaglige kompetencer fra studiet er relevante og kan bruges og videreudvikles i praksis. Da forløbet er del af uddannelsen, skal arbejdsstedet forpligte sig til at yde løbende supervision til den studerende, hvor erfarne medarbejdere observerer og rådgiver, evt. som led i et samarbejde.

Der tilbydes ingen undervisning i foråret

 

Ingen undervisning i foråret
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 12