HRTK03582U Retorikfaglig innvovation og rådgivning/ Retorisk emne

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Rhetorical Innovation and Consulting

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

Dette kursusforløb træner deltagerne i at analysere sociale, kulturelle, politiske eller organisatoriske problemfelter med henblik på retorikfagligt orienteret innovation og rådgivning. I samarbejde med en ekstern organisation arbejdes der med udvikling af ideer, koncepter eller processer, som også skal afprøves i praksis og videreudvikles under inddragelse af brugere eller andre interessenter. Arbejdet tager afsæt i et teoretisk og metodisk pensum om retorik og innovation og vil desuden omfatte feltstudier. Eksterne samarbejdspartnere inddrages i forløbet både som oplægsholdere og sparringspartnere.

Der arbejdes i grupper under løbende vejledning semestret igennem. Eksamen er individuel, og her lægges vægt på, at deltagere kan præsentere og kritisk evaluere retorikfaglige innovationsprocesser på et både teoretisk og empirisk grundlag.

Forløbet giver et godt grundlag for fx Projektorienteret forløb (praktik) og for professionel retorikfaglig praksis i det hele taget.

 

 

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse