HRTK03455U RET, Specialeseminar - Efterår 2021

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Thesisseminar

Uddannelse

Kandidatuddannelse i retorik

Kursusindhold

Specialeseminarerne handler om på egen hånd at skrive en større akademisk opgave fra den første idé til det sidste punktum. Vi mødes fire gange i løbet af den tid, hvor specialet er undervejs, og diskuterer typiske udfordringer i jeres arbejde, fx emnevalg, problemformulering, søgning og valg af litteratur, forholdet mellem teori, empiri og metode, opgavens struktur og metakommunikation, skriveprocesser og brug af vejleder. Der vil være igangsættende skriveøvelser og sparring på jeres specialeprojekter fra såvel underviser som andre specialeskrivere.

Målet er at den enkelte studerende får en generel introduktion til specialeprocessen, samt sparring fra fagfæller som et supplement til den faglige vejledning.

Målbeskrivelser

Ved prøven skal den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelig analyse af retorikfaglige problemstillinger.
 • retorikfaglige metoder og teorier i en akademisk og samfundsmæssig kontekst.
 • teoridannelser, tolkninger, fagterminologi, skoledannelser, synspunkter mv. inden for specialets område.

 

Færdigheder i at

 • gennemføre en retorikfaglig undersøgelse efter videnskabelige standarder.
 • afgrænse et retorisk problemfelt med inddragelse af relevante retorikfaglige metoder og teorier.
 • argumentere for de resultater, der fremsættes, herunder ved henvisning til analysemateriale, der er adækvat udvalgt og analyseret.

 

Kompetencer til at

 • nyttiggøre retorikfaglige teorier og metoder i en afhandling, hvor en retorisk problemstilling behandles selvstændigt og fyldestgørende.
 • Søge relevant litteratur og materiale i biblioteker og andre databaser og relevante håndbøger.
 • Udtrykke sig begrebsligt og sprogligt præcist og konsistent.
Vi veksler mellem oplæg, diskussion og feedback, ligesom der vil være enkelte skriveøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 12
 • I alt
 • 12
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen følger undervisningssproget
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/retorik/

Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​