HRTK03454U RET, Specialeseminar

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Thesisseminar

Uddannelse

Kandidatuddannelse i retorik

Kursusindhold

Specialeseminar / Kursusindhold

Generel vejledning om specialeskrivning, inkl. skriveøvelser, tekstlæsning og sparring på igangværende og påtænkte projekter.

Seminar og workshop. Undervisning foregår i lokale 14.2.23
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 8
  • Seminar
  • 8
  • I alt
  • 16
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen følger undervisningssproget