HRTB01101U Rhetorical Theory and Analysis

Volume 2020/2021
Content

Kurset er en indføring i retorikken som praksis og som akademisk fag. Hvad er de grundlæggende begreber og principper i retorikken? Hvilke klassiske og moderne perspektiver og tænkere har lagt fundamentet for retorikfaget som det ser ud i dag, og hvilken relevans har de for vor tids offentlige retorik? Hvorfor er det vigtigt at nogen tager stilling til et samfunds retorik?

Studerende der følger Retorisk teori og analyse, får en grundlæggende indføring i retorikfagets område og begrebsapparat med introduktion til udvalgt klassisk og moderne retorisk teori. Og de kommer til at analysere, fortolke og vurdere forskelligartede skriftlige og mundtlige tekster med fokus på de retoriske problemstillinger der findes i teksterne.

Målet med kurset er at opnå grundlæggende forståelse af retorikfagets identitet, dets fag- og genstandsområder, og hvilke problemstillinger der er centrale for retorikfaget. Det giver et overblik over hovedtræk af retorikkens historie og dens værdi som ressource for moderne retorik. Et gennemgående tema er retorikkens samfundsrelevans og betydning for aktivt medborgerskab.

 

 

 

Forelæsninger, holdundervisning med underviser- og studenteroplæg, diskussion i plenum og gruppearbejde.
  • Category
  • Hours
  • Class Instruction
  • 84
  • Preparation
  • 325,5
  • Total
  • 409,5
Oral
Collective
Feedback by final exam (In addition to the grade)
Peer feedback (Students give each other feedback)
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Oral examination
Censorship form
External censorship