HRTB00904U Bachelorprojekt seminar

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Bachelorproject seminar

Kursusindhold

Viden om og forståelse af • relevant faglitteratur, teori og metode i forhold til projektets problemstilling. • akademiske krav og normer inden for humaniora. • indkredse og formulere et videnskabeligt problem.

4. seminarer
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 12
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
Skriftlig aflevering med opsyn.