HRTB00891U RET, Taleværksted og -rådgivning (Mundtlig retorik og rådgivning)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Public Speaking and Counseling

Uddannelse

Taleværksted og - rådgivning: Bacheloruddannelse i Retorik 2014 ordning.

 

Mundtlig retorik og -rådgivning: Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

Mundtlig retorik og -rådgivning: Bachelordelen af sidefaget i retorik 2019

Kursusindhold

I dette modul arbejder du teoretisk og praktisk med alle aspekter af mundtlig retorik fra idéudvikling og manuskriptskrivning til fremførelse og feedback. Der indgår et særskilt forløb i stemmebrug. På grundlag af teori om mundtlighed, fremførelse, offentlig retorik og taleskrivning, herunder logografi/ghostwriting, arbejdes der i workshopformat i grupper både med egne og andres taler. Forløbet træner dig således i samarbejde og rådgivning, når det gælder tilrettelæggelse og fremførelse af mundtlig retorik i forskelligartede kontekster.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 7
  • Holdundervisning
  • 77
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/retorik-ba/Sider/default.aspx

Reeksamen

Link til studieordninger:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/retorik/

Kriterier for bedømmelse