HRTB00871U RET, Retorisk kritik

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Rhetorical Criticism

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik 2014 ordning

Bachelortilvalg i retorik 2019-ordning.

Kursusindhold

Retorisk kritik / kursusindhold

I Retorisk Kritik bygger vi videre på Retorisk teori og analyse fra første semester. Fra primært at være fokuseret på analyse af tekster, udvider vi med flere retoriske grundbegreber, bl.a. om genre, og en række moderne teorier om retoriske teksters virkemåder (fx narrativer) og funktioner (fx ideologisk påvirkning). De sætter os i stand til at arbejde mere teoretisk, fortolkende og vurderende med analysematerialet. Vi arbejder med ”klassisk retoriske” genrer (fx politiske og epideiktiske taler) samt visuelle og multimodale tekster og diskuterer på det grundlag retorikkens rolle i den konkrete kommunikationssituation og mere generelt i samfundslivet. Vi reflekterer løbende over den kritiske proces i mundtlige diskussioner og mindre skriveøvelsesworkshops.

Målbeskrivelser

Målet med dette kursus er at de studerende skal tilegne sig kompetencer i at gennemføre en retorisk kritik ud fra et teoretisk og/eller historisk perspektiv i overensstemmelse med akademiske principper. De skal kunne overskue retoriske teksters struktur, argumentation, stil og persona-konstruktioner og kunne reflektere over retorisk praksis ud fra retorisk teori og vice versa. Studerende skal desuden kunne diskutere en given retorisk kritik og de relevante metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv.

Lærebogsuddrag, forskningsartikler, historisk og nutidigt eksempelmateriale

Prøven i Retorisk teori og analyse skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i Retorisk kritik.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave. Den studerende skriver en re-torisk kritik om én ud af tre mulige analysetekster, som er stillet af eksami-nator, og som ikke indgår i pensum eller er gennemgået i undervisningen.
Krav til indstilling til eksamen

For tilvalgsstuderende: Prøven i retorisk teori og analyse (HRTB10191E) skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i retorisk kritik HRTB10241E).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/retorik-ba/Sider/default.aspx

Reeksamen

Syge-/omprøve: Samme prøveform.

Kriterier for bedømmelse