HRTB00832U RET, Argumentation

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Argumentation

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Retorik

Kursusindhold
Et indførende kursus med henblik på at deltagerne skal kunne redegøre for grundlæggende principper og begreber i retorisk argumentationslære, herunder de enkelte argumenters og den samlede argumentations struktur og funktion, samt analysere og vurdere argumentationen i en given tekst og diskutere dens kvalitet og effekt. I løbet af kurset udarbejder hver deltager 2 bundne skriftlige hjemmeopgaver, der bedømmes som bestået/ikke bestået.
 
Holdundervisning med lærer- og studenteroplæg, bl.a. ud fra de udarbejdede hjemmeopgaver. Der veksles mellem teorigennemgang og øvelser i at analysere og producere argumentation
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 148,5
  • I alt
  • 204,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af: • 2 godkendte bundne skriftlige øvelser á 4-8 normalsider, hvor de studerende med udgangspunkt i pensum skal analysere en tekst på 4-8 normalsider. • give feedback på medstuderendes opgaver

Eksamensperiode

Juni 2024

Reeksamen

August 2024

Kriterier for bedømmelse