HRTB00802U  RET, Retorisk teori og analyse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Rhetorical Theory and Analysis

Uddannelse

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Retorik 2014
Studieordning for bachelortilvalg i Retorik 2016

 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/retorik/

Kursusindhold

Modulet giver en grundlæggende indføring i retorikfagets område og begrebsapparat med introduktion til klassisk og moderne retorisk teori. Der arbejdes med retorisk analyse og vurdering af skriftlige og mundtlige tekster med fokus på forskellige genrer og retoriske problemstillinger. Mindre taleøvelser og stemmebrugstræning indgår med henblik på at forankre det teoretiske stof i mundtlig praksis.

 

 

 

Forelæsninger og holdundervisning med øvelser. Der arbejdes i studiegrupper uden for de skemalagte timer.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5