HPOK00001U  Portugisisk og brasilianske studier - Analyse og formidling af aktuelle begivenheder i den portugisisktalende verden

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Analysis and Communication of Current Events in the Portuguese-Speaking World

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at analysere aktuelle begivenheder i den portugisisktalende verden 
 • at indsamle oplysninger og formidle nyheder om aktuelle emner og begivenheder 
 • at formulere sig skriftligt og mundtligt på en klar, professionel og velstruktureret måde  
 • at analysere, hvilke ideologier der er på spil i forskellige typer tekster, og forklare relationen mellem ideologi og sprogbrug
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

Den bundne hjemmeopgave består af to dele. I første del vælger eksaminator en aktuel begivenhed i den portugisisktalende verden, som den studerende ved hjælp af metoder fra kurset skal analysere og derefter formidle til 2 forskellige målgrupper valgt af eksaminator. Til hver målgruppe udarbejder den studerende en kort formidlingstekst forfattet på dansk eller engelsk. Opgavens anden del, som skrives på portugisisk, består af en forklarings- og refleksionstekst om den studerendes undersøgelses-, analyse- og kulturforståelsesprocesser.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse skal den studerende i opgavens første del udarbejde 3 formidlingstekster til 3 forskellige målgrupper valgt af eksaminator.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Skriftlig aflevering, 8-10 normalsider
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: De to dele af hjemmeopgaven skrives på hhv. portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 7 dage, 8-10 normalsider.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: De to dele af hjemmeopgaven skrives på hhv. portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 7 dage, 11-15 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

• Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen

• 3-4 godkendte opgaver på 2-3 normalsider hver på portugisisk.

Én af disse kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveform: Portfolio.
Portfolioform: Løbende aktiviteter
Mundtligt oplæg (vægtes ¼): abstract (½ -1 side med kort beskrivelse af oplæg) afleveres 1 uge før det mundtlige oplæg holdes. 10 minutters mundtligt oplæg med ppt-slides eller lign. og 10 minutter respons fra holdet. 2 siders refleksionspapir (refleksioner over egen indsats og efterfølgende respons fra holdet) afleveres 1 uge efter mundtligt oplæg. (Abstracts, slides, refleksionspapir indgår i portfolioen, i alt 5-8 sider).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve. 5 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet, USB-stik samt andre eksterne lagringsenheder.

Se også KUnet under menupunktet Eksamen>Før eksamen>Hjælpemidler, computer og udstyr.
 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 409,5