HPOBBPROEU Portugisisk - Bachelorprojekt, efterår

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Portuguese - Bachelor’s Project, fall

Uddannelse

Portugisisk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder
  • begrunde og diskutere den valgte tilgang og empiri i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
  • analysere en kompleks faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation
  • producere en skriftlig opgave på en klar og velstruktureret måde med korrekt sprogbrug
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 409,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​portugisisk/​