HPOB01131U Den portugisisktalende verden i praksis

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Realities in the Portuguese-Speaking World

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i portugisiske og brasilianske studier

Kursusindhold

Kurset reviderer og fordyber kulturelle og samfundsrelaterede emner fra den portugisisktalende verden. I løbet af første halvdelen af semestret gennemgås centrale temaer, for at hjælpe studerende at vælge deres emner til BA projekter. I andet halvdelen, arbejdes med valgte emner og koncentreres på anvendelse af teorier og metoder.

Målbeskrivelser

Der opnås færdighed i:

 • at syntetisere sit kendskab til teorier og metoder tilegnet under bacheloruddannelsen på en nuanceret og tværfaglig måde
 • at konceptualisere forskningsprojekter inden for den portugisisktalende verden af et omfang, der svarer til et bachelorprojekt
 • at analysere forholdet mellem forskningens udgangspunkt (fx en bestemt tekst, et problem, sprogbrug, en teori) og arbejdsprocessen samt de typer af resultater, som kan forventes
 • at udvise mental fleksibilitet og kreativitet ved at være i stand til at undersøge et forskningsprojekt og gennemtænke, hvordan resultatet ville være blevet, hvis en anden forskningstilgang var blevet brugt
 • at formidle idéer, begreber og forskningspraksis på et grammatisk og pragmatisk velfungerende portugisisk

Tilgængelig ved semesterstart, uploades på Absalon.

Problembaseret læring, teamarbejde, seminar, oplæg. Studerende opfordres til at anvende seminarets faglige modeller som udgangspunkt for bachelorprojektet.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolien, 16-20 normalsider, består af 6 elementer: øvelser om forskningsspørgsmål (1-2 pp., uge 41), litteraturreview (2 pp., uge 43), problemformulering (1 p., uge 44), forskningsplan (2-3 pp., uge 45); mundtlig oplæg med disposition og reflektionspapir (2 pp., uge 47), kort skriftlig opgave/essay (8-10 pp., uge 50). Datoer bekræftes af underviseren.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​portugisisk/​