HPOB01021U  Portugisisk og brasilianske studier - Professionsrettet kommunikation på portugisisk

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Portuguese Language for the Professions

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at sammenligne akademiske og erhvervsrettede tekster på portugisisk mht. genre (udtrykt i form af f.eks. grammatiske strukturer og ordvalg) og kommunikativt mål samt modtager 
 • at anvende kommunikationsteknikker 
 • at identificere og forklare interkulturelle kommunikative forskelle mellem Brasilien, Portugal og Danmark 
 • at udarbejde en individuel præsentationsmappe med tekster med forskellige kommunikative mål og modtagere 
 • at bruge nærlæsningsteknikker af skriftlige og (transskriberede) mundtlige kildetekster på portugisisk
 • at udvise færdigheder i portugisisk på et højere niveau
Sproglige kompetencer svarende til Portugisisk/brasiliansk på 5. semester.
Holdundervisning samt praktiske mundtlige og skriftlige opgaver samt øvelser i sprogbevidsthed.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Portugisisk.
Omfang: 4 timer.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Portugisisk.
Omfang: 5 timer.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: 

• Aktiv deltagelse i min. 75 % af undervisningen.

• En præsentationsmappe med 6-8 tekster, der skal udarbejdes og revideres i overensstemmelse med underviserens og/eller medstuderendes kommentarer og skal godkendes af underviseren i løbet af semestret.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger uden grammatiske oversigter.

Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets: https://intranet.ku.dk/portugisisk_ba/eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx. /Sider/default.aspx.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Professionsrettet kommunikation på portugisisk kan bruges til disse eksaminer:
Det brasilianske samfund: Debatter og stemmer
Emne om identitet
Emne om Portugal
Emne om den portugisisktalende verden
Frit tilvalgsemne
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 204,75