HPOB01011U Portugisisk og brasilianske studier - Stemmer i litteratur og kultur i Portugal og Brasilien

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for udvalgte dele af Portugals og Brasiliens litteratur fx fra et tematisk eller kronologisk perspektiv, især tiden efter 1800 
 • at anvende viden og metoder af relevans for analyse af litteratur 
 • at anvende litteraturanalytiske begreber og metoder i relation til litterære tekster 
 • at analysere et eller flere emner eller litterære værker inden for Portugals og Brasiliens litteratur under benyttelse af relevant sekundærlitteratur med fokus på samspillet med bredere litterære, kulturelle, sociale og politiske forhold.
Sproglige kompetencer svarende til Portugisisk/brasiliansk på 5. semester.
Holdundervisning samt mundtlige oplæg og diskussioner.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 1 godkendt mundtligt oplæg og 1 skriftlig hjemmeopgave (2-3 normalsider), begge på portugisisk.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse