HPOB01011U  Portugisisk og brasilianske studier - Stemmer i litteratur og kultur i Portugal og Brasilien

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for udvalgte dele af Portugals og Brasiliens litteratur fx fra et tematisk eller kronologisk perspektiv, især tiden efter 1800 
 • at anvende viden og metoder af relevans for analyse af litteratur 
 • at anvende litteraturanalytiske begreber og metoder i relation til litterære tekster 
 • at analysere et eller flere emner eller litterære værker inden for Portugals og Brasiliens litteratur under benyttelse af relevant sekundærlitteratur med fokus på samspillet med bredere litterære, kulturelle, sociale og politiske forhold.
Sproglige kompetencer svarende til Portugisisk/brasiliansk på 5. semester.
Holdundervisning samt mundtlige oplæg og diskussioner.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Portugisisk.
Omfang: 7 dage, 7-10 normalsider ekskl. bibliografi.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Portugisisk.
Omfang: 7 dage, 11-15 normalsider ekskl. bibliografi.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 1 godkendt mundtligt oplæg og 1 skriftlig hjemmeopgave (2-3 normalsider), begge på portugisisk.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Stemmer i litteratur og kultur i Portugal og Brasilien kan bruges til disse eksaminer:
Det brasilianske samfund: Debatter og stemmer
Emne om identitet
Emne om Portugal
Emne om den portugisisktalende verden
Frit tilvalgsemne
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 204,75