HPOB00951U  Portugisiske og brasilianske studier - Kommunikativ grammatik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Communicative grammar

Kursusindhold

GRAMÁTICA COMUNICATIVA

Undervises på dansk og portugisisk.

I dette kursus er grammatikkens kommunikative funktioner i fokus.  Anvender vi metoderne fra tekst-, diskurs- og samtaleanalyse fra kurset Diskurs og identitet til at identificere systematiske forskelle mellem portugisiske og danske grammatiske valg. 

De studerende skal omskriver portugisiske kildetekster til et portugisisk der er tilpasset forskellige modtagere og kommunikative formål, og forklare de leksikalske og grammatiske valg der er foretaget. 

De skal sammenligne valget af grammatiske strukturer og registre på dansk og portugisisk (fra både Portugal og Brasilien) og forklare relationen mellem på den ene side tekststruktur og leksikalsk valg og på den anden side lingvistisk register.  Undervisningssprog er dansk og portugisisk. 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af gennemgang af ugentlige skriftlige øvelser samt oplæg, diskussioner og øvelser i sprogbevidsthed og sprogfærdighed.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse tilføjes 12 ekstra spørgsmål.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Omfang: 4 timer.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Omfang: 5 timer
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af ugentlige skriftlige øvelser, heraf 8 godkendte opgaver på 1-2 normalsider i løbet af semestret.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger uden grammatiske oversigter.

Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets: https://intranet.ku.dk/portugisisk_ba/eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx.

Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Reeksamen ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:

Som ordinær eksamen.

 

Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kommunikativ grammatik kan bruges til disse eksaminer:
Emne om den portugisisktalende verden
Formidling af portugisisk grammatik: Frit emne
Frit tilvalgsemne
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 204,75