HPOB00921U  Portugisisk og brasilianske studier - Det portugisiske sprog i tid og rum

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - The Portuguese Language in Time and Space

Kursusindhold

This module introduces students to the global spread of Portuguese and related sociolinguisticissues such as language variation and pronunciation. Students will develop an awareness of how sociohistory and contact shape language.

The module will explore the reasons behind the differences between the different varieties of Portuguese, the presence of Portuguese in Brazil and Africa as well as introduce the conditions of emergence of the Atlantic Portuguese-based creoles. Linguistic concepts and features of the different varieties of Portuguese will also be addressed. 

The course aim is therefore twofold: to familiarize students with some of the different theoretical topics on language variation and to work at the micro-level of phonetics as a means of systematizing language variation and developing your practical language skills.

The course is taught in English, but uses material in Portuguese on a basic level.

 

 

Literature: see pensum available at the beginning of the semester.

Holdundervisning, diskussioner og projektbaseret arbejde.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
Ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse tilføjes 1-2 ekstra spørgsmål ved den skriftlige prøve.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelse: Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 4 timer.
Tilladte hjælpemidler:Alle, dog ikke internet, USB-stik samt andre eksterne lagringsenheder.

Se også KUnet under menupunktet: https:/​/​intranet.ku.dk/​portugisisk_ba/​eksamen/​foereksamen/​hjaelpemidlercomputeroggadgets
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af ugentlige skriftlige øvelser, heraf 4 godkendte transskriptionsopgaver, samt 1 kort mundtligt oplæg.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet, USB-stik samt andre eksterne lagringsenheder.

Se også KUnet under menupunktet: https://intranet.ku.dk/portugisisk_ba/eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fagelementer der kan benyttes til dette kursus:
Emne om identitet
Emne om Portugal
Emne om den portugisisktalende verden
Frit tilvalgsemne
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 204,75