HPOÆ00081U  Portugisisk og brasilianske studier - Propædeutik B

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Portuguese and Brazialian Studies - Propaedeutic B

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af: 

  • det portugisiske sprogs fonetik, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik 
  • de strukturelle forskelle mellem portugisisk og dansk

 

Færdigheder i at: 

  • kommunikere mundtligt på portugisisk 
  • lytte til, læse og forstå portugisisk sprog 
  • oversætte lettere portugisiske tekster til et idiomatisk korrekt dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil 
  • oversætte lettere tekster fra dansk til portugisisk 
  • forstå og gengive en hverdagssproglig portugisisk prosatekst

 

Kompetencer til at:

  • bruge lytte- og læsestrategier 
  • kommunikere på portugisisk i en række hverdagssituationer 
  • udtrykke sig hensigtsmæssigt på portugisisk i forhold til kommunikationssituationen 
  • anvende fagligt portugisisk på et elementært niveau
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min med opsyn.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 20 minutter. Der gives 20 minutters forberedelse.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Portugisisk og dansk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Ordbøger uden grammatiske oversigter.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommer.

Reeksamen

Som ordinær ekamen.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5