HPOÆ00061U  Portugisisk og brasilianske studier - Propædeutik 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Intermediate Portuguese 2

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at kommunikere på portugisisk i en række hverdagssituationer 
 • at udtrykke sig hensigtsmæssigt på portugisisk i forhold til kommunikationssituationen 
 • at anvende fagligt portugisisk på et elementært niveau 
 • at forstå og gengive en hverdagssproglig portugisisk prosatekst 
 • at dokumentere grundlæggende kendskab til reglerne for portugisisk udtale og grammatik 
 • at oversætte en lettere tekst fra dansk til portugisisk 
 • at oversætte en lettere tekst fra portugisisk til dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil  
 • at på portugisisk redegøre på elementært niveau for centrale begreber om den portugisisktalende verden
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
Intensivt sprogkursus. Holdundervisning og gruppearbejde samt mundtlige oplæg og skriftlige fremstillinger.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 min. forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

8-10 korte mundtlige oplæg og skriftlige fremstillinger på 1-2 normalsider samt besvarelse af en skriftlig opgave den sidste undervisningsgang, der alle skal godkendes af underviseren.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Ordbøger uden grammatiske oversigter.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 409,5