HPLK0003FU  POL, Sprogfærdighed (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle emner, som afspejler aktuel offentlig debat i Polen Der fokuseres på tilegnelse af polsk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra dagligtale.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: 
Sprogfærdighed (fagelementkode HPLK03341E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356
  • Forelæsninger
  • 56
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5