HPLÆ0100FU  ØST, Polsk propædeutik B (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Polish Propaedeutics B

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
Kursusindhold

Oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, samt dialog mellem underviseren og de studerende. Teksterne er af stigende sværhedsgrad, og der opøves sikkerhed i forståelsen af det grammatiske system, samtidig med at indlæring af nye gloser intensiveres.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Propædeutik B (aktivitetskode HPLÆ00061E)

W. Miodunka, Czesc jak sie masz? + kompendium tilgængeligt via Absalon

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i dialoger, øvelser o.l.
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5