HPLÆ0100EU ØST, Polsk propædeutik A (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Polish Propaedeutics A

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
Kursusindhold

Deltagerne skal ved kursets afslutning have tilegnet sig kendskab til sprogets fundamentale karakteristika, dvs. grundtræk af polsk fonetik og grammatik, samt beherske det elementære ordforråd svarende til den i undervisningen gennemgåede del af begyndersystemet. De skal endvidere kunne forstå enklere polske tekster og oversætte dem til dansk. Målet nås gennem arbejde med tekster og uddybende gennemgang af anvendt grammatik

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Propædeutik A (aktivitetskode HPLÆ00051E)

Władysław Miodunka: Cześć, jak się masz?Part 1: Spotykamy się w Polsce, Universitas: Kraków; bogen købes i Akademisk Boghandel; øvrige materialer præsenteres v. undervisningsstart.

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i dialoger, øvelser o.l.
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse