HPEÆ0001EU  MØS, Persisk propædeutik A (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Persian propaedeutics 1

Uddannelse

Studieordningen for mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2017-ordningen.

 

Kursusindhold

Vise elementært kendskab til persisk grammatik og tilegnelse af basalt ordforråd, vise beherskelse af elementære læse-, skrive- og talefærdigheder.

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Persisk propæduetik 1  (fagelementkode HPEÆ00061E)

Holdundervisning
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5