HPÆK03671U PÆD, Anvendelse af pædagogisk videnskab.

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Educational Knowledge in Use.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2020-ordningen

Kandidattilvalg i Pædagogik, 2020-ordningen

Kursusindhold

I undervisningen introduceres til de forskellige måder, pædagogisk viden fremkommer, cirkulerer og anvendes på, samt nogle af de problemstillinger, dette kan give anledning til. Undervisningen understøtter de studerendes selvstændigt arbejde med at kunne prioritere relevante faglige problemstillinger, belyse og analysere dem.

 

 

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • hvilke forhold der tages i betragtning når forskningsbaseret viden inden for det pædagogisk område anvendes under hensyntagen til forskellige omstændigheder, områder og målgrupper.

 

Færdigheder i at

 • undersøge og analysere betingelser, indhold og form for anvendelse i relation til et praksisorienteret spektrum af pædagogisk forskning om fx organisations- og pædagogikudvikling, curriculumudvikling og pædagogisk evaluering.

 

Kompetencer i at

 • vurdere komplekse arbejds- og udviklingssituationer i forbindelse med konkret, lokal produktion af viden inden for de pædagogiske og tilgrænsende fagområder
 • på et videnskabeligt pædagogisk grundlag reflektere over faglige problemstillinger, nye perspektiver og muligheder til både fagfæller og ikke-specialister.
Holdundervisning med underviseroplæg og gruppediskussioner. Der indgår opponentvirksomhed og diskussion af andre studerendes skriftlige arbejder. Eksaminanden kan indgå i pædagogiske sammenhænge med en eller flere af grupperne: fagfæller, professionelle eller ikke-specialister, hvor der kan gøres erfaringer med konkret, lokal skabelse og/eller formidling af viden. Erfaringer herfra beskrives og analyseres i form af 2 mindre skriftlige arbejder. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af en begrundet og afgrænset relevant faglig problematik til hjemmeopgaven.
Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af to skriftlige arbejder af 2-4 normalsider samt deltagelse i opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes arbejde.

For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i den efterfølgende eksamenstermin, hvor fagelementet igen udbydes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se studieordningen: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse