HPÆK03633U Specialeseminar, Pædagogik, EFTERÅR

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Thesis Seminar

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik.

Kursusindhold

Specialeseminarets formål er at understøtte studerendes processuelle specialearbejde i en kollektiv ramme. Seminarets indhold organiseres primært med udgangspunkt i de studerendes egne arbejder og understøttes sekundært af oplæg fra underviser og fælles tekstlæsning.

 

Kursets materiale er primært studerendes egne foreløbige skriftlige produktioner samt fælles tekster vedr. følgende emner, der tones qua de projekter, der bliver repræsenteret på seminaret: specialets fokus og genstandsfelt, positionering af specialet i pædagogikkens forskningsfelt, metodologiske overvejelser, og analyse og fortolkningsarbejde

Sparring i grupper eller plenum, oplæg fra underviser og fælles diskussioner. Den studerende arbejder individuelt eller i grupper med et projekt under vejledning af en eksamensberettiget underviser.
Seminaret erstatter ikke, men supplerer den vejledning studerende får fra sin projekt-vejleder.
Seminaret udbydes to gange årligt.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 18
  • I alt
  • 18
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen følger undervisningssproget
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/paedagogik_ka.pdf

Kriterier for bedømmelse