HPÆK03341U PÆD Pædagogiske Analysemetoder

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Analysis of Educational Issues.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2020-ordningen

Kandidattilvalg i Pædagogik, 2020-ordningen

Kursusindhold

I kurset skal de studerende opnå viden om pædagogik og uddannelsesforskningens forskellige analysemetoder og strategier. De studerende skal i undervisningen blive fortrolige med det akademiske håndværk ved at arbejde med analyser af udvalgte problemstillinger vedrørende uddannelse, undervisning, læring eller opdragelse. Undervisningen skal tillige styrke de studerende til selvstændig undersøgelse og reflektion af analysens faser fra identifikation og undersøgelse af pædagogiske problemstillinger til kritisk vurdering og perspektivering.

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • pædagogik og uddannelsesforskningens forskellige analysestrategier
 • det akademiske håndværk, som arbejdet med at gennemføre analyser udgør
 • konkrete pædagogiske problemstillinger, deres pædagogikvidenskabelige og samfundsmæssige placering og relevans.

 

Færdigheder i at

 • på et videnskabeligt grundlag identificere og analysere pædagogiske problemstillinger, herunder demonstrere selvstændige begrundelser for teoretiske og empiriske nedslag.

 

Kompetencer i at

 • gennemføre et selvstændigt og afsluttet forløb, der omfatter alle undersøgelsens- og analysens faser, og indeholder en kritisk vurdering og perspektivering af undersøgelsen.
Holdundervisning med underviseroplæg, gruppediskussioner, arbejde med egne projekter samt udvikling af analysestrategi. Endvidere indgår der oppo-nentvirksomhed og diskussion af andre studerendes tekster.
Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:

 2 godkendte skriftlige opgaver af 2-4 normalsider hver.

 Deltagelse i opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes skriftlige opgaver.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse