HPÆK03341U PÆD Pædagogiske Analysemetoder

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Analysis of Educational Issues.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2020-ordningen

Kandidattilvalg i Pædagogik, 2020-ordningen

Kursusindhold

Opdateres.

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • pædagogik og uddannelsesforskningens forskellige analysestrategier
 • det akademiske håndværk, som arbejdet med at gennemføre analyser udgør
 • konkrete pædagogiske problemstillinger, deres pædagogikvidenskabelige og samfundsmæssige placering og relevans.

 

Færdigheder i at

 • på et videnskabeligt grundlag identificere og analysere pædagogiske problemstillinger, herunder demonstrere selvstændige begrundelser for teoretiske og empiriske nedslag.

 

Kompetencer i at

 • gennemføre et selvstændigt og afsluttet forløb, der omfatter alle undersøgelsens- og analysens faser, og indeholder en kritisk vurdering og perspektivering af undersøgelsen.
Holdundervisning med underviseroplæg, gruppediskussioner, arbejde med egne projekter samt udvikling af analysestrategi. Endvidere indgår der oppo-nentvirksomhed og diskussion af andre studerendes tekster.
Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:

 2 godkendte skriftlige opgaver af 2-4 normalsider hver.

 Deltagelse i opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes skriftlige opgaver.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse