HPÆB10312U PÆD Projektorienteret forløb 15 ECTS, BA

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Academic Internship 15 ECTS

Uddannelse

Bachelortilvalg i Pædagogk, 2019-ordningen

 

 

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelses faglige teorier og metoder.

 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • arbejdet i organisationer eller andre virksomheder
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en BA-uddannelse i pædagogik i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende BA-uddannelsen i pædagogiks faglige teorier og metoder i forhold til konkrete, mindre arbejdsopgaver
 • anvende BA-uddannelsen i pædagogiks faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til valg af kandidatuddannelse

løse mindre akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

15 ECTS:

Den studerende opgiver 400 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for Pædagogik, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.

 

Projektorienteret forløb på Pædagogik udbydes kun til studerende, der har grundfag i Pædagogik.
15 ECTS:
Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.
Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Læs mere her: https:/​/​mef.ku.dk/​samarbejde/​praktik/​
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 6
 • I alt
 • 6
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet