HPÆB00571U PÆD, Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Philosophy of Science and Research Methods in Education

Uddannelse

Bacheloruddannelsen på Pædagogik, 2019-ordningen

Kursusindhold

I pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode vil beskæftige os med at identificere væsentlige videnskabsteoretiske positioner og forskningsmetoder samt deres betydning for pædagogik som videnskab. Derudover vil vi arbejde på at vurdere og diskutere, hvordan videnskabsteori er relateret til forskningsmetode og forskningsetik. Endelig vil vi beskæftige os med videnskabens samfundsmæssige betingelser.

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende antagelser i væsentlige videnskabsteoretiske positioner ud fra deres betydning for pædagogik som videnskab
 • sammenhængen mellem videnskabsteoretiske positioner og forskningsmetoder.

 

Færdigheder i at

 • anvende viden om videnskabsteoretiske positioner og forskningsmetoder til at diskutere og vurdere konkrete forskningsprojekter.

   

Kompetencer i at

forholde sig til etiske og samfundsmæssige spørgsmål i forbindelse med forskningspraksis alment og konkret, herunder forskerens rolle og forskningens forhold til det pædagogiske praksisfelt.

Forelæsninger samt holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i gruppediskussioner, workshops og studenteroplæg. Der gives vejledning til valg af materiale til den fri mundtlig prøve.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse