HPÆB00561U PÆD, Pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi.

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Sociology of Pedagogy and Sociology of Education.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik

Bachelortilvalg i Pædagogik

Kursusindhold

I pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi skal vi beskæftige os med centrale fænomener indenfor pædagogik (dannelse, uddannelse, undervisning, opdragelse og læring) i relation til samfundsmæssige og kulturelle forhold og processer. Vil vil fordybe os i forskellige opdragelses- og uddannelsesinstitutioners betydning, funktion og udvikling i relation til samfundsmæssige betingelser og politiske agendaer. Vi udforsker forståelser af magt, stat, klasse, inklusion/eksklusion i forhold til pædagogiske forskningsfelter. På denne måde dykker vi ned i, hvorledes forskellige sociologiske optikker åbner op for andre dimensioner af ellers velkendte fænomener som eksempelvis skole, universitet og familie.

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • teorier om samfundsmæssige, kulturelle og institutionelle forhold i relation til pædagogik og uddannelse.

   

Færdigheder i at

 • indkredse og beskrive relationer mellem pædagogiske institutioner/​uddannelsesinstitutioner og samfundsmæssige, kulturelle og/eller politiske forhold.

   

Kompetencer i at

identificere og analysere centrale pædagogisk sociologiske og uddannelsessociologiske problemfelter.

Forelæsning og holdundervisning med en kombination af forskellige former for skriftlige og mundtlige øvelser, forelæsning og fælles diskussioner.
Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

BEMÆRK: For tilvalgsstuderende er eksamen med intern censur og 7-trinsskalaen.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2 godkendte skriveøvelser af 4-5 ns. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøve, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 2 efterfølgende eksamensterminer.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se studieordningen: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se Eksamen 1 (grundfag)
Krav til indstilling til eksamen

Se Eksamen 1 (grundfag)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse