HPÆB00551U Pædagogikkens historie

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

The History of Education

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Kursusindhold

Pædagogikkens historie omhandler idéer, institutioner og praksis, der kan forbindes med pædagogik. Vi fordyber os i nogle af de store tænkere, der har været med til at forme pædagogik som fag. Vi ser på, hvilke problematikker de kredser om, og hvilke begreber de bruger. Dette forholder vi hele tiden til den historiske kontekst i form af de institutioner og den praksis, som tænkeren nedfældede sine tanker i forhold til. Samtidig forholder vi os til, hvordan temaer og begreber hos sådanne tænkere dukker op i nye former på andre historiske tidspunkter, samt hvordan internationale forhold også påvirkede den danske pædagogiske kontekst. Vi tager også fat på, hvornår og hvordan et fænomen som fx barndom opstår, og hvordan det hænger sammen med de institutioner, vi i dag ser som helt naturlige, nemlig skoler, børnehaver og familier.

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • udvalgte dele af pædagogikkens historie og udvikling som den fremtræder i eksempelvis barndommens historie, opdragelsens historie eller de pædagogiske institutioners historie.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for, diskutere og formidle klassiske og/eller nyere pædagogiske teorier, begreber og problematikker i deres historiske kontekst.
 • forholde sig til, hvordan pædagogiske begreber og problematikker hænger sammen og skifter betydning i forskellige historiske perioder.

 

Kompetencer i at

 • diskutere afgrænsede pædagogiske problematikker i et historisk perspektiv, samt formidle dette skriftligt og mundtligt.
 • udøve kildekritik, foretage litteratursøgning og anvende referencehåndteringsprogrammer.
Holdundervisning med underviser- og studenteroplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består i et fremmødekrav på 75 % svarende til 21 af 28 undervisningsgange, godkendelse af en skriveøvelse på 4-5 ns, et mundtligt oplæg og medvirken i opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes mundtlige oplæg.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar

BA Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/paedagogik_ba.pdf

 

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted.

 

Kriterier for bedømmelse