HPÆB00541U Pædagogikken aktuelt

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Current Issues in Educational Research

Uddannelse

Bacheloruddannelsen på Pædagogik, 2019-ordningen

Kursusindhold

Undervisningen beskæftiger sig med udvalgte aktuelle problematikker inden for pædagogikken. Herigennem behandles centrale grundbegreber så som opdragelse, undervisning, uddannelse, dannelse, læring og socialisering i relation til børn, unge og voksne. Ligeledes introduceres til forskellige måder at forstå, hvad pædagogik er som videnskab, profession og praksis.


 

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

  • hvilke problemstillinger, pædagogik som henholdsvis, praksis, profession og videnskabelig disciplin kan behandle og hvordan dette kan foregå.

 

Færdigheder i at

  • forholde sig til, hvordan pædagogik beskæftiger sig med grupper som børn, unge og voksne; problemstillinger vedrørende kategorier som køn, klasse og etnicitet samt institutionelle rammer som fx daginstitution, skole, ungdomsuddannelser og arbejdsliv.

 

Kompetencer i at

demonstrere kendskab til og indsigt i de væsentlige pædagogiske grundbegreber samt deres skiftende betydning i relation til, hvordan man beskæftiger sig med pædagogik.

Holdundervisning og forelæsning, studenteroplæg og gruppearbejde. Der gives vejledning til udarbejdelse af synopsen.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Link til studieinformationens eksamensside: https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/paedagogik_ba.pdf

Kriterier for bedømmelse