HPÆB00541U  Pædagogikken aktuelt (2019-ordning)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Current Issues in Educational Research

Uddannelse

Bacheloruddannelsen på Pædagogik

Kursusindhold

Undervisningen beskæftiger sig med udvalgte aktuelle problematikker inden for pædagogikken. Herigennem behandles centrale grundbegreber så som opdragelse, undervisning, uddannelse, dannelse, læring og socialisering i relation til børn, unge og voksne. Ligeledes introduceres til forskellige måder at forstå, hvad pædagogik er som videnskab, profession og praksis.


 

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

  • hvilke problemstillinger, pædagogik som henholdsvis, praksis, profession og videnskabelig disciplin kan behandle og hvordan dette kan foregå.

 

Færdigheder i at

  • forholde sig til, hvordan pædagogik beskæftiger sig med grupper som børn, unge og voksne; problemstillinger vedrørende kategorier som køn, klasse og etnicitet samt institutionelle rammer som fx daginstitution, skole, ungdomsuddannelser og arbejdsliv.

 

Kompetencer i at

demonstrere kendskab til og indsigt i de væsentlige pædagogiske grundbegreber samt deres skiftende betydning i relation til, hvordan man beskæftiger sig med pædagogik.

Holdundervisning og forelæsning, studenteroplæg og gruppearbejde. Der gives vejledning til udarbejdelse af synopsen.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Link til studieinformationens eksamensside: https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se prøveform i studieordning: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5