HPÆB00511U PÆD, Komparativ pædagogik og globalisering

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Comparative Education and Globalisation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Bachelortilvalg på Pædagogik, 2019-0rdningen

Kursusindhold

På dette modul vil den studerende opnå viden om forskellige nationale uddannelsessystemers opbygning og samfundsmæssige funktioner, aktuelt og historisk og under indflydelse af gennemgribende politisk-samfundsmæssige processer som fx globalisering, internationalisering, immigration og konkurrence. Endvidere vil den studerende opnå viden om politik-, kultur-, samfunds- og komparationsbegreberne som de anvendes til at beskrive, fortolke og forstå forskelle og ligheder inden for det pædagogiske fagområde. Endelig inddrages den studerende i at skulle udvælge en analysegenstand (fx medborgerskab, globalisering og integration) med henblik på at opnå færdigheder i at kunne diskutere og analysere, hvordan opdragelses- og uddannelsesforhold beskrives, analyseres og forstås i udvalgte lande i og uden for Europa.

 

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier og metoder inden for komparativ pædagogik, aktuelt og historisk 
 • væsentlige problemområder inden for den komparative pædagogiks forskning, herunder relationen mellem nationale uddannelsesforhold og gennemgribende politisk-samfundsmæssige processer som fx konkurrence og globalisering 
 • politik-, kultur-, stats- og samfundsbegreber som de anvendes til at beskrive, forstå og fortolke forskelle og ligheder inden for komparativ pædagogik

 
Færdigheder i at

 • beskrive, diskutere og vurdere styrker og svagheder (teoretisk, analytisk og metodisk) i komparative undersøgelser 
 • undersøge, analysere og vurdere hvad sammenligningens pædagogiske analysegenstand er (eksempelvis medborgerskab), og hvordan konteksten for analysegenstanden udpeges og tillægges betydning (eksempelvis politiske, samfundsmæssige eller kulturelle)

 
Kompetencer i at

 • anvende komparation som videnskabelig metode, analytisk dimension og kontrasterende element, hvor det nære og kendte kan anskues på ny gennem det fjerne og anderledes 
 • anvende den komparative pædagogiks teorier og metoder til at beskrive, analysere og vurdere afgrænsede opdragelses- og uddannelsesmæssige forhold.
Holdundervisning
Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale.
Eksamenssproget er dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse