HPÆB00433U PÆD, BA-projektseminar, FORÅR

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

BA project.

Uddannelse

Bachelor, Pædagogik

Kursusindhold

Bachelorprojekt seminaret udgør en konstruktiv ramme for projektets udarbejdelse, herunder at understøtte arbejdet med en begyndende toning af studieinteresse og fokusering af et afgrænset pædagogik-fagligt emne. På seminaret vil vi bl.a. diskutere, hvordan et tilstrækkeligt præcist og afgrænset fokus oparbejdes og indebærer valg og fravalg. Dertil vil vi drøfte begrundede valg af teori, metode og analysestrategi, samt informerede beslutninger om dataproduktion og/eller anvendelse af eksisterende datamateriale, litteratursøgning, referencehåndtering, o.a.

Holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 16
  • I alt
  • 16
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se studieordningen: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse