HOLK03022U OLD/LAT/KL.GR. Antik filosofi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

OLD/LAT/KL.GR. Antik filosofi

Uddannelse

Latin

Klassisk Græsk

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset giver et historisk overblik over antikkens græsk-romerske filosofiske tradition fra Thales til Boethius, og introducerer gennem læsning af et udvalg af kildetekster i oversættelse til denne traditions centrale problemstillinger, tænkere og filosofiske retninger.

 

Græskstuderende skal desuden følge Græsk filosofi.

Latinstuderende skal desuden følge Romersk filosofi

Oldtidskundskabsstuderende skal desuden følge Antik retorik og talekunst

Målbeskrivelser

Kurset forbereder i kombination med kurset Græsk seminar: filosofi til prøven i Græsk filosofi på bachelorniveau i Klassisk græsk samt til prøven i Græsk filosofi og retorik på BA-sidefaget i Klassisk græsk.

Kurset forbereder i kombination med kurset Latinsk seminar: filosofi til prøven i Romersk filosofi på bachelorniveau i Latin samt til prøven i Romers filosofi og retorik på BA-sidefaget i Latin.

Kurset forbereder i kombination med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Antik filosofi, retorik og talekunst på KA-sidefaget i Oldtidskundskab.

Bemærk at alle eksamener ikke er repræsenteret i kursusbeskrivelsen.

Studerende skal inden første undervisningsgang have skaffet sig adgang til:

Karsten Friis Johansens Den Europæiske Filosofis Historie: Antikken (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch 1998).

Yderligere litteratur meldes ud i Absalon inden kursusstart.

Forelæsninger, tekstlæsning, studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse