HOLK03002U OLD/KL.GR./LAT. Antik Poesi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

OLD/KL.GR./LAT. Classic Poetry

Uddannelse

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset Antik poesi gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse samt eksempler på efterantikke forfatteres brug af græsk-romersk poesi. Vi vil placere disse poetiske traditioner i kulturhistorisk sammenhæng og diskutere spørgsmål som oversættelse og reception.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på sidefag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab.

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk poesi, BA-niveau

Græsk poesi, KA-sidefag

Latinsk poesi, BA-niveau

Latinsk poesi, KA-sidedag

Antik poesi, KA-sidefag

Oliver Taplin (ed.): Literature in the Greek World (2001)

Gian Biagio Conte: Latin Literature: A History (1999)

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

Studerende, der ønsker at tage eksamen i kurset, skal have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Oldtidskundskab (45 ECTS) inkl. Klassisk græsk propædeutik (30 ECTS).
Holdundervisning, forelæsninger og øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Klassisk Græsk

Aktuelle studieordninger på Latin

Aktuelle studieordnigner på Oldtidskundskab

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur