HOLK03001U OLD/KL.GR./LAT. Antik Poesi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

OLD/KL.GR./LAT. Classic Poetry

Uddannelse

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset Antik poesi gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer til Juvenal. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse samt eksempler på efterantikke forfatteres brug af græsk-romersk poesi.

Vladimir Zuckerman underviser kursets første halvdel om græsk poesi, og Kristoffer Maribo underviser kursets sidste halvdel om romersk poesi.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab.

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk poesi, BA-niveau

Græsk poesi, KA-sidefag

Latinsk poesi, BA-niveau

Latinsk poesi, KA-sidedag

Antik poesi, KA-sidefag

Grundbøger:

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

Studerende, der ønsker at tage eksamen i kurset, skal have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Oldtidskundskab (45 ECTS) inkl. Klassisk græsk propædeutik (30 ECTS).
Holdundervisning, forelæsninger og øvelser.
BA-studerende kan følge kurset som inspiration til andre kurser, men kan ikke gå til eksamen i kurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Klassisk Græsk

Aktuelle studieordninger på Latin

Aktuelle studieordnigner på Oldtidskundskab

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.